Σύσταση και συγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής για την υλοποίηση του Έργου «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Ελληνική επικράτεια» - ΑΔΑ: ΨΞΒ94653Π8-Σ01

Συστάθηκε η διυπουργική επιτροπή για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια στις 21 Οκτωβρίου 2019 η Κανονιστική Πράξη που υπογράφεται από τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών.  Με την απόφαση αυτή πραγματοποιείται η σύσταση και συγκρότηση της Διυπουργικής Επιτροπής για την Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης στην Ελληνική Επικράτεια.

diipourgiki1

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι η κα Αλεξάνδρα Σδούκου, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων και Συμπροεδρεύων είναι ο κος Νίκος Σταθόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η Επιτροπή αποτελείται από 21 μέλη συνολικά. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής είναι:

 1. Ευθύμιος Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος,
 2. Νικόλαος Λυμούρης, διδάκτωρ ευρωπαϊκού δικαίου, επιστημονικός συνεργάτης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών,
 3. Σταύρος Παπαθανασίου, καθηγητής στον τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
 4. Δρ. Χρήστος Χριστοδούλου, μηχανολόγος μηχανικός και μηχανικός Η/Υ, συνεργάτης του Υπουργού Οικονομικών,
 5. Δέσποινα Δεληγιαννάκη, τελωνειακός, εκπρόσωπος του Υφυπουργού Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών
 6. Ιωάννης Αγγελόπουλος, τελωνειακός, εκπρόσωπος του Υφυπουργού Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών
 7. Δρ. Γεώργιος Αγερίδης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
 8. Μαρία Ζαρκαδούλα, προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος και Μεταφορών στο ΚΑΠΕ,
 9. Όλγα Σχινά, ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός Η/Υ, ως μέλος, με Αναπληρώτρια τη Μαρία Σίτη, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός, εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,
 10. Δημήτριος Μπαϊρακτάρης, περιβαλλοντολόγος – οικονομολόγος, εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ),
 11. Μαριάνθη Ντάρα, προϊσταμένη Τμήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) Μεταφορών και Εναλλακτικών Καυσίμων της Διεύθυνσης ΑΠΕ και Εναλλακτικών Καυσίμων, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Αλεξόπουλο, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης,
 12. Νίκος Τασιός, στέλεχος Τμήματος Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Προστασίας Καταναλωτών, της Διεύθυνσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Θεοδόσιο Παυλόπουλο,
 13. Αριστομένης Σκυλλάκος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
 14. Ευαγγελία Γκότζου, Οικονομολόγος, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτών, Περιβάλλοντος και Λιανικών Αγορών, ως μέλος, με αναπληρώτριες τη Λευκοθέα Παπαδά, πολιτικό μηχανικό και την Καλλιόπη Νατούδη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, εκπρόσωποι της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ),
 15. Κωνσταντίνος Μαγκανιώτης, εκπρόσωπος του Διαχειριστή Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)
 16. Νικόλαος Αθανασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ΑΕ (ΟΑΣΑ ΑΕ), ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Μάρλεν Μιχάλη, Προϊσταμένη Τμήματος Μέτρων Προτεραιότητας,
 17. Ζήσης Ιωαννίδης, φυσικός, συνεργάτης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 18. Παναγιώτης Ηλιόπουλος, δικηγόρος, συνεργάτης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
 19. Ιωάννης Τσελίκης, ηλεκτρολόγος μηχανικός, συνεργάτης της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών.

Το έργο της επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων για:

 • Την εκπόνηση εθνικού επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελληνική Επικράτεια μέχρι 30 Ιουνίου 2020.
 • Την διαχείριση και τον συντονισμό σε διυπουργικό επίπεδο όλων των ενεργειών και των δράσεων που αφορούν στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης στη χώρα,
 • Την αναθεώρηση των στόχων για την ηλεκτροκίνηση που συμπεριλαμβάνονται στο «Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα», καθώς και στο «Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής για την ανάπτυξη της αγοράς Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων στον τομέα των Μεταφορών».
 • Τον σχεδιασμό εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος κινήτρων για την προώθηση της διείσδυσης των ηλεκτρικών οχημάτων.
 • Την καταγραφή εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων με σκοπό την ένταξη δράσεων ηλεκτροκίνησης σε προγράμματα χρηματοδότησης,
 • Την αποτύπωση των εξελίξεων του Ευρωπαϊκού πλαισίου (νέες Οδηγίες στο πλαίσιο των «Clean Energy Package» και «Clean Mobility Package»),
 • Τη χωροταξία των υποδομών φόρτισης ανά την Επικράτεια,
 • Το ρυθμιστικό πλαίσιο των ηλεκτρικών σταθμών φόρτισης,
 • Την ανάδειξη προς υλοποίηση οποιωνδήποτε άλλων θεμάτων, που αφορούν στην ηλεκτροκίνηση.

Η θητεία της Επιτροπής, της Προέδρου και του Συμπροέδρου ορίζεται από την υπογραφή της παρούσας απόφασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της.

Παρόλα αυτά η Ηλεκτροκίνηση είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και θα περίμενε κανείς πολύ περισσότερο Ιδιωτικό Τομέα με ειδικούς και τεχνοκράτες να συμμετέχουν σε αυτή για να υπάρξει μια πλήρης αποκατάσταση στο νομοθετικό έλλειμμα που αντιμετωπίζει η χώρα σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όταν μάλιστα οι εκτιμήσεις από το εξωτερικό φέρουν την Ελλάδα να απέχει μέχρι και 10 χρόνια.

Αντ’ αυτού υπάρχει πολύ Δημόσιο που είναι μάλλον αποκομμένο από την ίδια την αγορά εργασίας γι αυτό και πολλές φορές οι νομοθετούμενες πράξεις φέρνουν ένα αλαλούμ αντί να λύνουν προβλήματα. Σαν παράδειγμα με μία τέτοια εκτίμηση θα ήταν η συμμετοχή ενός τουλάχιστον μέλους από το ΕΛΙΝΗΟ (Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκινήτων Οχημάτων) ενός από τους πολύ εξειδικευμένους φορείς που πριν από 20 και πλέον χρόνια πίστεψε στην Ηλεκτροκίνηση και συνέβαλε με παροχή βοήθειας με υπομνήματα προς τα αντίστοιχα Υπουργεία).

Ακόμη όμως και η Επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ (με πλούσια εμπειρία στην διεξαγωγή σεμιναρίων Υβριδικών και Ηλεκτρικών οχημάτων αλλά και σχετικό συγγραφικό έργο – και έκδοση της Τεχνικής εφημερίδας αλλά και 2 portal με το ένα το www.futuremobility.gr να διαπραγματεύεται την Ηλεκτροκίνηση) βλέπει το τεράστιο νομοθετικό κενό και πραγματικά το ότι δεν θρηνούμε θύματα όπως συνηθίζουμε να λέμε στα σεμινάρια μας είναι από τύχη.

Εξάλλου έχουμε τονίσει στο παρελθόν όλες αυτές τις ελλείψεις.

Το νομοθετικό έλλειμμα της Ελλάδας

Το Φεβρουάριο παρουσιάστηκε για διαβούλευση το σχέδιο μίας Υπουργικής Απόφασης που μάλλον ήρθε και πολύ καθυστερημένη και ναι μεν έλυνε το πρόβλημα με τα Συνεργεία αλλά δεν άγγιζε το συνολικό νομοθετικό έλλειμμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σαν πολιτεία, σαν ένα ευνομούμενο Ευρωπαϊκό κράτος.

Μέλη της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ & κάποιοι μέλη και του ΕΛΙΝΗΟ δούλεψαν πριν αρκετούς μήνες καταθέτοντας και αυτοί όπως και πολλοί άλλοι φορείς τις προτάσεις τους στο ΥΜΕ.

Σε αυτές πραγματοποιήθηκαν και 3 συναντήσεις με τους εκπροσώπους του ΥΜΕ. Και ενώ είχαμε έστω ένα Προσχέδιο από αυτή την απόφαση που νομοθετεί ότι έχει να κάνει με τα Υβριδικά Ηλεκτρικά οχήματα και το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, αυτή αποσύρθηκε για να επανεξεταστεί από την Νέα Πολιτική ηγεσία όπερ και συνέβη με την συγκρότηση αυτής της επιτροπής. 

Ποιο είναι όμως το νομοθετικό έλλειμμα που αντιμετωπίζει η χώρα μας;

Ένα σχέδιο ΥΑ που θα ξαναέρθει, θα καθορίζει ότι έχει να κάνει με το Συνεργεία.

Άρα οι τεχνίτες με κάποιο τρόπο στα συνεργεία θα εκπαιδευτούν και θα πιστοποιηθούν όπως ανέφερε και προηγούμενο σχέδιο της ΥΑ χωρίς όμως να αναφέρεται πως θα χειριστούν ένα ηλεκτρικό ή υβριδικό όχημα.

Το νομοθετικό έλλειμμα όμως που αναφέρουμε δείχνει ότι δεν σταματάει εδώ.

Ένα αυτοκίνητο που κυκλοφορεί τρακάρει.

 • Εμπλεκόμενες οι εταιρείες οδικής βοήθειας
  Ποια η Εκπαίδευση – χειρισμός αυτών των αυτοκινήτων – Νομοθεσία;  
 • Απεγκλωβισμός σε δυστυχήματα – Πυροσβεστική
  Εκπαίδευση – χειρισμός αυτών των ανθρώπων – Νομοθεσία;
 • Έλεγχος – ΙΚΤΕΟ
  Εκπαίδευση – χειρισμός αυτών των αυτοκινήτων από τους ελεγκτές – Νομοθεσία; Η επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ εκτιμάει ότι η 44800 πρέπει να ξαναγραφτεί αφού δεν έχει το παραμικρό σημείο ελέγχου για Υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα. Αλήθεια τα ηλεκτρικά οχήματα που περνάνε ΙΚΤΕΟ πως ελέγχονται πχ. Καυσαέρια; Ποιος τα απαλλάσσει; Αν είναι range extender πρέπει να μετρήσει το ΙΚΤΕΟ καυσαέρια; Γιατί έγινε και αυτό!
 • Εταιρείες ανακύκλωσης – Αποσυναρμολόγηση ενός τρακαρισμένου οχήματος
  Εκπαίδευση – χειρισμός αυτών των αυτοκινήτων;

Εδώ νομίζουμε ότι τα πράγματα είναι ακόμη πιο τραγικά γιατί οι εργαζόμενοι (σε κάποιες περιπτώσεις και αλλοδαποί) δεν γνωρίζουν ότι η τάση της μπαταρίας Υψηλής Τάσης παραμένει live ακόμη και μετά το ατύχημα, ούτε και πώς να την απομονώσουν.

Ένα συνολικό νομοθετικό πλαίσιο θα έλυνε όλα αυτά που άλλες χώρες έχουν ήδη νομοθετήσει όταν μάλιστα μετατρέπουν οχήματα με ΜΕΚ σε ηλεκτροκίνητα και έχουν σε όλα τα στάδια λυμένο το νομοθετικό καθεστώς.

Και με τα δίκυκλα τι θα ισχύσει άραγε; Ήδη έχουμε ηλεκτρικά δίκυκλα στους Ευρωπαϊκούς δρόμους συμπεριλαμβανομένων και των ποδηλάτων.

Μήπως πρέπει να δώσουμε και σε αυτά την δυνατότητα μετατροπών; Τα κιτ για δίκυκλα είναι ήδη έτοιμα ακόμη και για ηλεκτρικά ποδήλατα ενώ τα πατίνια έχουν ήδη κάνει έντονη την παρουσία τους χωρίς κι’ εδώ να υπάρχει σχετική νομοθεσία!

Συμπεράσματα

 1. Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η μετατροπή των συμβατικών οχημάτων σε ηλεκτρικά είναι και τεχνικά και νομοθετικά δυνατή σε όλη την Ευρώπη, προσφέροντας θέσεις εργασίας και φόρους.
 2. Η ηλεκτροκίνηση έρχεται με βήμα ταχύ πλέον και η εξάπλωση της θα έχει επιπτώσεις και στον Κλάδο των επισκευαστών. Τα συνδικαλιστικά όργανα του Κλάδου πρέπει να πιέσουν με όλες τους τις δυνάμεις το ελληνικό κράτος προς την κατεύθυνση της νομοθέτησης των μετατροπών των συμβατικών και ρυπογόνων οχημάτων σε ηλεκτρικά για να διασφαλίσουν θέσεις εργασίας και αντικείμενο εργασιών.
 3. Η ενέργεια αυτή, εάν ευοδωθεί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ακόμη την απόκτηση εγχώριας τεχνογνωσίας αλλά και την παραγωγή των συγκροτημάτων που απαιτούνται για τις μετατροπές αυτού του είδους, προσθέτοντας ακόμη περισσότερες θέσεις εργασίας για την χειμαζόμενη από τα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς τους νόμους Ελληνική κοινωνία και περισσότερους φόρους για το ελληνικό κράτος. Θεωρούμε αυτονόητο ότι από περιβαλλοντικής πλευράς οι μετατροπές αυτού του είδους έχουν άμεσο θετικό αποτέλεσμα.

Τα συναρμόδια υπουργεία (Μεταφορών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος) φαίνεται να κάνουν ήδη τις πρώτες κινήσεις όμως πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πάρουν θέση για αυτό το ζήτημα. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα πρέπει να γίνουν πολλές υποεπιτροπές με συμμετοχή τοθυ Ιδιωτικού τομέα για άνυληση γνώσης που οι υπάλληλοι των διαφόρων Υπουργείων εν μέσω κρίσης αποκόπηκαν από την αγορά που είναι σε μία συνεχή εξέλιξη χωρίς να γνωρίζουν καν που βρίσκονται σήμερα οι εξελίξεις των κατασκευαστών (είτε αφορούν τα κάποια λίγα μοντέλα παραγωγής είτε τα λίγα concept αυτοκίνητά τους).

Έχουμε αναφέρει σε δημοσιευμένα άρθρα αλλά και σχετικές ημερίδες πολλές φορές ότι Ηλεκτροκίνηση χωρίς ΚΙΝΗΤΡΑ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ δεν μπορεί να υπάρξει ή ότι τουλάχιστον μέχρι τώρα η χώρα μας αδυνατεί να ακολουθήσει.

Η μπίλια στη ρουλέτα της τεχνολογίας συνεχίζει να γυρίζει, αλλά ο Ιούνιος του 2020 φαίνεται πολύ μακρινός όσο το νομοθετικό κενό συνεχίζει να υφίσταται.

Καλή επιτυχία πάντως στους εμπλεκόμενους για μια καθαρή Ηλεκτροκίνηση σε όλα τα μήκη και πλάτη και στην Ελλάδα… έχοντας υπόψη ότι σε κάποιες χώρες στην Ευρώπη είναι νόμιμο να αφαιρούν του κινητήρες ΜΕΚ και να κάνουν τα οχήματά τους ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ.

των Α. Κοτσιλιέρη & Π. Καραμπίλα


 

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ

FutureMobility.gr

Πύλη ενημέρωσης σχετικά με τις νέες τεχνολογίες που οδηγούν το Μέλλον της αυτοκίνησης

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων Αυτοκινήτου (ΙΔΕΕΑ)

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@futuremobility.gr

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

facebook logored gplus red YouTube redr Twitter

 

Newsletter

Έγγραφή στο ΝewsLetter